Blog

Documents necessaris per a la venda, lloguer o traspàs d’una propietat

Com ja sabeu a C&G us ajudem en la venda, lloguer o traspàs de les vostres propietats però també volem donar facilitats a l’hora de tramitar els documents necessaris per dur-los a terme, és per això que també oferim els següents serveis:

Cèdules d’habitabilitat: és un document administratiu que dóna la garantía que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa vigent i que és apte per a ser destinat a residència de persones. Imprescindible per a la venda o lloguer d’un habitatge.

Certificat energètic: serveix per documentar la qualificació energètica obtinguda mitjançant un estudi de l’estat de la propietat. Necessari per a la venda o lloguer d’un habitatge o local.

Declaració d’obra nova: és una escriptura notarial en la que es recullen els canvis que s’han portat a terme en una finca i la seva finalitat és fer-los constar en el Registre de Propietat.

Divisions horitzontals: és un document que acredita un règim de propietat horitzontal o la modificació quan hi hagi un increment en el nombre d’habitatges, establiments o altres i, també, les que estiguin incloses en una declaració d’obra nova.

Parcel·lacions: documenta l’alteració dels límits dels terrenys, aquesta pot ser per la divisió o agrupament que derivi en la formació de noves parcel·les, per tal de tenir un ús i un tractament jurídic independent. El sòl resultant de la parcel·lació esdevindrà urbana o rústica.

Peritacions:  són inspeccions que es realitzen en els diferents elements constructius. Serveixen per determinar, per mitjà d’inspecció visual i diferents assajos, l’origen de la patologia i trobar-ne la solució.

Taxacions: document que estableix, a través d’un professional qualificat, el valor d’un bé segons uns criteris establerts prèviament i amb una metodologia adequada.

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE): Determina l’estat d’un edifici i orienta als propietaris a realitzar actuacions per tal de tenir un estat de conservació i manteniment òptim. Es realitza quan la construcció de l’edifici compleix els 45 anys.

Projectes de reforma: de banys, cuines, modificació d’envans…

Tramitació de subvencions: relacionades en l’entorn dels habitatges i reformes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *